Hong Kong Guitar Art Education Center

香港結他藝術教育中心

六月 5th, 2022

壯志凌雲主題電結他solo

Man Cheng, News, Video 分享, 電結他, by admin.
學結他 結他 吉他 結他教學 結他班 結他課程 電結他 電結他課程 古典結他 流行結他  觀塘結他班 Classical Guitar guitar lesson 結他課程 guitar 教結他 結他老師 guitar chords 結他和弦指法  學結他送結他 Fingerstyle guitar 暑期班 暑期結他班 summer classes
工聯會他班 guitar cla
sses Ukulele課程 到校開班 速成結他課 視像結他課程 鄭sir


TopGun Guitar solo 
r

 

Top Gun 2獨行俠呢期上映,我地呢啲大叔又可以趁機教吓學生彈吓呢啲經典電結他Solo 又可以順手懷舊一下:
https://youtu.be/MdrYAJ7wmlI
#TopGunAnthem #TopGunMaverick  #獨行俠 #ElectricGuitarSolo #guitar #吉他 #電結他 #結他 #電結他獨奏

— 在 HK Guitar Art Education Center (HKGA)Back Top